BMI kalkulačka

Pokročilá BMI kalkulačka
Výpočet ideálnej váhy, BMI a podielu tuku vo vašom tele

Aká je vaša ideálna váha? A aký podiel telesného tuku máte? Vďaka tejto pokročilej BMI kalkulačke sa to dozviete behom niekoľkých sekúnd. Vaše údaje budú okamžite starostlivo a anonymne vyhodnotené. Získajte presné informácie o vašej ideálnej hmotnosti, presný podiel telesného tuku v percentách a ako bonus podrobné vysvetlenie k výsledkom. To všetko úplne zdarma. Zadajte údaje a získajte výsledky.

Po použití kalkulačky zistíte:

  • Vašu ideálnu hmotnosť
  • Podiel vášho telesného tuku
  • Koľko Kg by ste mali schudnúť alebo pribrať
  • Po výpočte získate aj podrobné vysvetlenie k výsledkom
BMI kalkulačka

Čo je to BMI?

Index telesnej hmotnosti, alebo po anglicky body mass index (BMI), je číselná veličina ktorá vyjadruje podiel tuku v tele človeka, získaného s použitímjednoduchého výpočtu, ktorý vychádza z výšky a hmotnosti danej osoby. BMI nevyjadruje skutočný podiel telesného tuku, ale iba abstraktnú veličinu od ktorej je tento podiel možné odvodiť.

Vysoká hodnota BMI naznačuje vyšší podiel telesného tuku v tele a naopak nízka hodnota môže naznačovať podvýživu. Čím vyššia je hodnota BMI, tým vyššie je riziko vzniku rôznych ochorení ktoré súvisia s nadváhou alebo s obezitou. Nízky body mass index naopak naznačuje podvýživu a choroby s ňou súvisiace.

Index telesnej hmotnosti (BMI) je pomerne zastaralý spôsob určovania podielu tuku v tele. Postupne ho nahrádzajú modernejšie metódy výpočtu. Pôvodný výpočet BMI nie je veľmi presný. Poskytuje iba orientačný náhľad na podiel tuku v tele, keďže vychádza len z dvoch základných telesných mierok. Nemôže teda zohľadniť ďalšie faktory ktoré sa podieľajú na telesnej hmotnosti. Na príklad vek, pohlavie, podiel svaloviny a kostí v tele.

Môžeme tak mať na príklad dve osoby s rovnakou výškou, hmotnosťou a teda aj hodnotou BMI. Jedna osoba však bude tučná a druhá naopak svalnatá. Je jasné že svalnatá postava bude mať v tele menej tuku. To však výpočet BMI nedokáže rozpoznať.

Je teda potrebné podotknúť, že výpočet BMI má uspokojivú výpovednú hodnotu len pre priemerné osoby s normálnym životným štýlom a normálnou stavbou tela. Pre športovcov sa tento spôsob výpočtu nehodí a je potrebné siahnuť po oveľa komplexnejších metódach.

BMI - porovnanie dvoch ľudí s rovnakým BMI ale rozdielnou postavou

Na obrázku vidíme, že hodnota BMI na príklad "30,0", nemusí vypovedať skutočnú pravdu o stave organizmu.

Výpočet BMI - vzorec

Na výpočet BMI potrebujeme poznať iba dve veličiny. Je to hmotnosť v kilogramoch a výška v metroch. Najčastejšou chybou pri výpočte BMI je zadávanie výšky v centimetroch. V takom prípade dostaneme nezmyselný výsledok. Pri výpočte so vzorcom musí byť výška zadaná vždy v metroch. To neplatí pre špeciálne BMI kalkulačky ktoré si vedia poradiť aj s údajmi o výške zadanými v centimetroch.

Vzorec na výpočet BMI vyzerá takto:

 výpočet BMI - vzorec

Výsledkom výpočtu bude číslo približne od 15 do 50. Samozrejme že tento rozsah je len orientačný a výsledok môže byť aj iný. Nižšie hodnoty ako 15 alebo vyššie ako 50 sú ale hraničné a málo pravdepodobné.

Hodnoty vyplývajúce z výpočtu je potrebné porovnať na grafe, aby bolo možné určiť hmotnostnú kategóriu do ktorej vypočítané BMI spadá.

Graf na odčítanie BMI nájdete vpravo. Na zvislej osy môžeme približne odčítať podiel telesného tuku. Vodorovná os je rozdelená podľa hodnoty BMI na niekoľko hmotnostných kategórií. Každá kategória je popísaná aj slovne.

BMI - graf

Na vodorovnej osy nájdite vašu hodnotu BMI a na zvislej osy odčítajte podiel tuku vo vašom tele.

Pomocou zložitejšieho vzorca získame
Presnejší výpočet BMI

Ako sme už načrtli vyššie, výpočet BMI je pomerne zastaralý a nepresný. Existujú však už modernejšie metódy výpočtu. Tie pracujú s viacerými údajmi. Okrem výšky a hmotnosti berú do úvahy napríklad aj vek a pohlavie. Tieto údaje je potrebné zahrnúť pre zvýšenie presnosti výpočtu. Je štatisticky dokázané, že starší ľudia majú nižší podiel svalovej hmotyvyšší podiel tuku. To treba pri výpočte brať do úvahy. Rovnaká situácia je aj v porovnaní žien a mužov.

Ak všetky tieto údaje zahrnieme do jedného vzorca, výsledok výpočtu je potom oveľa presnejší a navyše nepredstavuje iba abstraktnú veličinu, ale skutočný presný podiel tuku v tele vyjadrený v percentách z celkovej hmotnosti jedinca.

Takýto presný výpočet si môžete urobiť zdarma a rýchlo s použitím BMI kalkulačky ktorá je umiestnená v hornej časti tejto stránky. Získate tak presné informácie o vašom podiele telesného tuku, informácie o vašej ideálnej hmotnosti, kalkulačka vám povie či by ste mali schudnúť alebo naopak pribrať a dokonca na základe zadaných údajov podá aj podrobné zdravotné odporúčania. Ak teda chcete zistiť koľko tuku v skutočnosti vaše telo obsahuje, neváhajte a použite presnú BMI kalkulačku ktorú nájdete vyššie na tejto stránke.