Účinnosť FitoSlimu
sa opiera o tieto vedecké poznatky

Aby ste sa na účinnosť Fitoslimu mohli naozaj spoľahnúť, jeho receptúra je založená na mnohých výskumoch a vedeckých poznatkoch. Tu si ich môžete preštudovať.

„Glukomanán má priaznivý biologický účinok na zníženie telesnej hmotnosti u ľudí s nadváhou.“

Zdroj: European Food Safety Agency (2010)

„HCA-SX a vo väčšej miere aj kombinácia HCA-SX, NBC a GSE môžu slúžiť ako účinný a bezpečný prípravok na chudnutie, ktorý môže uľahčiť redukciu nadmernej telesnej hmotnosti a BMI.“

Zdroj: H G Preuss, D Bagchi, M Bagchi, C V S Rao, D K Dey, S Satyanarayana (2004)

„Glukomanán indukoval zníženie telesnej hmotnosti u zdravých jedincov s nadváhou, zatiaľ čo pridanie guarovej gumy a alginátu zrejme nespôsobilo ďalšiu stratu hmotnosti.“

Zdroj: Grethe BirketvedtMona ShimshiThom ErlingJon Florholmen (2005)

„Diétna vláknina (kam patrí aj Glukomanán) znižuje metabolizovateľný energetický obsah a stráviteľnosť živín v zmiešanej strave podávanej ľuďom“

Zdroj: D J BaerW V RumplerC W MilesG C Fahey Jr

Vyberte si FitoSlim
a spravte pre seba niečo dobré

FitoSlim 1x

FitoSlim 1x

FitoSlim 1x

9,70

20 porcií (na 7 dní)

FitoSlim 2x

FitoSlim 2x

FitoSlim 2x

17,70

Ušetríte: 1,70

40 porcií (na 14 dní)

Najobľúbenejšie

FitoSlim 2+1 ZDARMA

FitoSlim 2+1 ZDARMA

FitoSlim 2+1 ZDARMA

17,70

Ušetríte: 11,40

60 porcií (na 20 dní)

FitoSlim 4x

FitoSlim 4x

FitoSlim 4x

29,70

Ušetríte: 9,10

80 porcií (na 30 dní)